Algemene voorwaarden

1. Een boeking is definitief wanneer opdrachtgever en De Theaterbus per e-mail bevestigt hebben en de factuur is voldaan.

2. Betalingstermijn factuur: uiterlijk 14 dagen voor de voorstelling.

3. Eventuele annulering van een geboekt optreden dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan kosteloos tot 8 weken voor de afgesproken datum van de voorstelling. Gebeurt dit later dan dient de opdrachtgever annuleringskosten te betalen, ook als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Vanaf 8 weken voor de voorstelling is dit 25% Vanaf 3 weken voor de voorstelling is dit 50% Vanaf 2 weken voor de voorstelling is dit 75% Vanaf 1 week voor de voorstelling is dit 100% Indien het optreden naar een later tijdstip wordt verplaatst binnen een termijn van 60 dagen na de geplande voorstelling dan vervallen bovengenoemde annuleringskosten.

4. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding indien De Theaterbus de overeenkomst niet kan nakomen om een verantwoorde reden of overmacht. Indien mogelijk en gewenst zal De Theaterbus op een later tijdstip alsnog zijn verplichtingen nakomen. Is dit niet mogelijk of gewenst dan zal het reeds betaalde bedrag worden teruggestort.

5. De Theaterbus kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of schade. De opdrachtgever is hiervoor aansprakelijk. Iedere schade toegebracht aan eigendommen van De Theaterbus hetzij door personeel of publiek (of leerlingen) van de opdrachtgever zal door deze laatste vergoed worden. De opdrachtgever zal zorg dragen voor een deugdelijke WA-verzekering ten behoeve van zichzelf, ondergeschikten, medewerkers en/of gasten.

6. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de speelruimte vrij is en volledig ter beschikking staat van De Theaterbus bij aankomst op de dag en het uur zoals beschreven in de overeenkomst.

7. De opdrachtgever zorgt ervoor dat tenminste 2 1/2 uur voordat de zaal voor het publiek open gaat de crew toegang tot de zaal heeft zodat in alle rust kan worden opgebouwd.

8. De opdrachtgever verzorgt de zitgelegenheid van het publiek, tenzij anders overeengekomen.

9. De Theaterbus speelt bij voorkeur op een podium van minimaal 6 m. diep en 8 m. breed. Indien dit niet voorhanden is, dient eenzelfde ruimte op de vloer beschikbaar te zijn.

10. De Theaterbus dient de beschikking te hebben over 2 wandcontactdozen 230 volt –16 ampère. Er dient duidelijkheid te zijn over het gebruik van de rookmachine in verband met aanwezige rookmelders.

11. De afstand tussen de eerste rij toeschouwers en de voorkant van het decor is afhankelijk van de opstelling, maar in elk geval tenminste 2 meter. Deze ruimte is gereserveerd voor de spelers.

12. Tijdens elke voorstelling is een door de opdrachtgever aangewezen zaalverantwoordelijke aanwezig. Deze regelt het verlaten van de zaal in geval van calamiteiten en ziet erop toe dat de toeschouwers zich ordelijk gedragen tijdens de voorstelling.

13. Tijdens de voorstelling wordt geen drank en/of snoep verkocht of genuttigd, tenzij in een pauze.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Els van der Linden

Els van der Linden

Vakspecialist drama
Mieke Corbeau

Mieke Corbeau

Oprichter de Theaterbus
sinds 2015 is Mieke niet meer betrokken
Martijn van Veen

Martijn van Veen

Licht en geluid technicus